Wijziging Paspoortuitvoeringsregeling ivm aanwijzing van gemeenten met een penitentiaire inrichting

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

Wat vindt u ervan dat de gemeenten met een gevangenis de taak erbij krijgen om identiteitskaarten aan gedetineerden te verstrekken?