Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

AVV-aanvragen Akkerbouwsector

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

1. Bent u van mening dat algemeenverbindendverklaring van het programma Onderzoek en Innovatie Brancheorganisatie Akkerbouw 2021 - 2030 van algemeen economisch belang en van nut is voor de Nederlandse akkerbouwsector als geheel?
2. Hoe beoordeelt u de voorgestelde duur van de algemeenverbindendverklaring van het programma Onderzoek en Innovatie 2021 - 2030?
3. Bent u van mening dat de gevraagde bijdrage tot voldoende voordeel en resultaten leidt voor alle ondernemers in de akkerbouwsector?

Zoeken
Uitgebreid zoeken