Algoritmische besluitvorming en de Awb

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 5

Wat zou de uitvoeringspraktijk, de rechtspraak en belanghebbenden in de zin van de Awb helpen om de individuele transparantie van algoritmegebruik bij besluitvorming in de zin van de Awb te bevorderen?

Vraag 2 van 5

Wat wordt naast het huidige juridisch kader eventueel gemist in de Awb, bezien vanuit de waarborgfunctie daarvan en in het licht van de doelstellingen van deze wet?

Vraag 3 van 5

Het kabinet vindt de Franse wetgeving over algoritmische besluitvorming interessante inspiratie. Bieden ontwikkelingen uit andere landen een goed voorbeeld, zoals de genoemde Franse wetgeving?

Vraag 4 van 5

Hoe kan de inzet van algoritmen bijdragen aan de waarborgfunctie van de Awb en het versterken van de menselijke maat?

Vraag 5 van 5

Zou een eventuele aanpassing of aanvulling van de Awb daarvoor nodig zijn en zo ja welke?