Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Consultatiedocument ‘Audit Quality Indicators’ – Kwartiermakers Toekomst Accountancysector

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

De Kwartiermakers Toekomst Accountancysector zijn benoemd door de minister van Financiën en hebben o.a. als opdracht gekregen om kwaliteitsindicatoren (Audit Quality Indicators) op te stellen om meer inzicht te verkrijgen over de kwaliteit van de accountancysector. De kwaliteit van een jaarrekeningcontrole is momenteel onvoldoende inzichtelijk. Accountantsorganisaties rapporteren hier niet (op dezelfde manier) over en er zijn verschillende visies op wat kwaliteit is.
De Kwartiermakers hebben uiteindelijk tien kwaliteitsindicatoren vastgesteld die de gebruiker van de jaarrekening nader inzicht kunnen geven in factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van de wettelijke jaarrekeningcontrole. De voorgestelde kwaliteitsindicatoren zien o.a. op onderwerpen als cultuur, aandacht voor fraude, innovatiebereidheid en het kwaliteitsbeheersingssysteem. Met deze consultatie willen de Kwartiermakers belanghebbenden in de gelegenheid stellen om hun mening te geven over de voorgestelde set kwaliteitsindicatoren. De Kwartiermakers horen graag of u van mening bent dat de voorgestelde kwaliteitsindicatoren de juiste zijn en op welk niveau u de kwaliteitsindicatoren gerapporteerd zou willen zien.

Zoeken
Uitgebreid zoeken