Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

1. In deze concept-amvb is geprobeerd een juiste balans te vinden tussen aan de ene kant de gegevensuitwisseling die noodzakelijk is om fraude in de zorg effectief te bestrijden en aan de andere kant de bescherming van privacy van personen. Vindt u dat deze balans in het voorstel juist is gevonden?
2. Wat vindt u van de eisen die worden gesteld aan het protocol voor het Waarschuwingsregister (artikel 2.3)? Ontbreken er nog belangrijke vereisten?
3. Wat vindt u van de wijze waarop het IKZ gegevens verrijkt (artikelen 3.13 t/m 3.16)? Wat vindt u van wijze waarop in de vormgegeven procedure rekening wordt gehouden met de proportionaliteit van deze gegevensverwerking?

Zoeken
Uitgebreid zoeken