Concept voorstel van wet aanpassing fgr vbi fbi

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

1. Kunt u een indicatie geven van de administratieve lasten van de in het consultatiedocument voorgestelde bepalingen en wijzigingen (in uren)?

2. Stelt de vormgeving van artikel VI (de tijdelijke en voorwaardelijke vrijstelling van overdrachtsbelasting in het kader van de vastgoedmaatregel) voldoende in staat om - vooruitlopend op de vastgoedmaatregel - te herstructureren zonder heffing van overdrachtsbelasting?