Aanpassing beleidswaardebepaling woningcorporaties

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

Vindt u de wijzigingen in de manier waarop de beleidswaarde wordt berekend helder en werkbaar?

Verwacht u dat de wijzigingen leiden tot een beleidswaarde die beter past bij de sociale huursector?

Verwacht u dat de uitkomsten van de beleidswaarde beter voorspelbaar en stabieler zullen zijn?

Denkt u dat de beleidswaarde na de wijzigingen leidt tot een beter herkenbare beleidswaarde?