Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2020 in verband met de wijziging van de koppeling gewerkte uren in toeslagjaar 2020

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over het loslaten van de koppeling gewerkte uren in 2020;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het besluit.

Zoeken
Uitgebreid zoeken