Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit passende bijdrage huishoudelijke hulp

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 3

Welke opmerkingen heeft u bij de AMvB passende bijdrage huishoudelijke hulp?

Vraag 2 van 3

Verwacht u dat de AMvB effect zal hebben op u of uw organisatie, en zo ja, op welke manier? Zijn er effecten van de AMvB die niet beschreven staan in de toelichting en zo ja, welke zijn dit?

Vraag 3 van 3

Welke suggesties en verbeteringen stelt u voor bij de AMvB passende bijdrage huishoudelijke hulp?

Zoeken
Uitgebreid zoeken