Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

De consultatie vindt plaats om eenieder te informeren over regelgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het ontwerp.

Wat is uw mening over het ontwerpbesluit "Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie"?

Zoeken
Uitgebreid zoeken