Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Open standaard Digikoppeling

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 6

Wilt u reageren op het advies van de experts om Digikoppeling met uitbreiding van een nieuw REST API koppelvlak op de ‘pas toe of leg uit’-lijst te handhaven en het toepassingsgebied te verduidelijken (paragraaf 1 van het expertadvies)?

Vraag 2 van 6

Wilt u reageren op de inhoud van de door de experts voorgestelde wijziging in het functioneel toepassingsgebied (paragraaf 4.1 van het expertadvies)?

Vraag 3 van 6

Wilt u reageren op de constateringen en conclusies van de experts met betrekking tot de criteria voor de ‘pas toe of leg uit’-lijst (verplicht) (paragrafen 5.1-5.4 van het expertadvies)?

Vraag 4 van 6

Wilt u reageren op de adoptieadviezen van de experts aan het Forum Standaardisatie en Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (paragraaf 5.5 van het expertadvies)?

Vraag 5 van 6

Wilt u reageren op het doorlopen proces en de samenstelling van de expertgroep (paragraaf 2 van het expertadvies)?

Zoeken
Uitgebreid zoeken