Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Mogelijkheden versterking maatregelen ter voorkoming van dividendstripping

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

In totaal legt het kabinet in dit document veertien vragen voor waar het kabinet graag een reactie op ontvangt. In onderdeel 6 drie algemene vragen en in onderdeel 7 zijn, bij de uitgebreidere beschrijving van de oplossingsrichtingen, in totaal elf vragen opgenomen die meer zien op de specifieke oplossingsrichtingen.

Zoeken
Uitgebreid zoeken