Energiebesluit (AMvB Energiewet)

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 2

Wilt u reageren op het Energiebesluit? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden. Zie ook de 'leeswijzer' in de nota van toelichting.

Vraag 2 van 2

Zie de 'leeswijzer' in de nota van toelichting t.a.v. artikel 3.21.5: "Onderdeel van deze grondslag is de uitwerking van de voorwaarden waaronder een ontheffing afgegeven kan worden aan een infrastructuurbedrijf. De in dit stuk opgenomen conceptvoorschriften moeten uitdrukkelijk beschouwd worden als een concepttekst. Voor de verdere uitwerking van dit onderdeel worden belanghebbenden gevraagd naar de gewenste invulling van deze grondslagen en mogelijke aanscherping van criteria inzake de beoordeling van de bijdrage van een activiteit aan de energietransitie en de wijze waarop aangetoond kan worden dat een marktpartij in casu een bepaalde activiteit niet wil of kan uitvoeren."