Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

AVV-aanvragen glastuinbouwsector

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

1. Beoordeling algemeen economisch belang en resultaten onderzoeksprogramma’s en de effecten daarvan voor marktdeelnemers:

Bent u van mening dat het bestaande "Programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas 2019-2020" van algemeen economisch belang en van nut is voor de glastuinbouwsector als geheel en dat de gevraagde bijdrage tot voldoende voordeel en resultaten leidt voor de ondernemers?

2. Beoordeling wijziging termijn van het onderzoeksprogramma.

Bent u van mening dat de wijziging van de termijn tot en met 2022 van het onderzoeksprogramma leidt tot voldoende nut, voordeel en resultaten ten behoeve van de glastuinbouwsector als geheel?

Zoeken
Uitgebreid zoeken