Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringswet HNS-verdrag over aansprakelijkheid gevaarlijke en schadelijke stoffen

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. We vragen met name uw reactie op de UITVOERINGSwet voor het HNS-verdrag. Deze zorgt ervoor dat aan de eisen van het verdrag wordt voldaan en dat de uitvoering in de praktijk goed werkt.
De GOEDKEURINGSwet kan worden gezien als een uitleg van het verdrag en regelt de parlementaire goedkeuring van het verdrag.

Zoeken
Uitgebreid zoeken