Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 8

Wilt u reageren op het wetsvoorstel ”Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs”? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.

Vraag 2 van 8

Denkt u dat de voorgestelde maatregelen eraan bijdragen om de positie van ouders en leerlingen in passend onderwijs te versterken? Waarom denkt u dat wel of niet?

Vraag 3 van 8

Maakt het wetsvoorstel voldoende duidelijk dat scholen vrij zijn in hoe ze de mening van de leerling verwerken in het ontwikkelingsperspectief? Zo nee, heeft u suggesties om dit te verduidelijken?

Vraag 4 van 8

Vindt u dat er voldoende wordt geluisterd naar leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in het onderwijs? Heeft u suggesties op welke manier we kunnen bevorderen dat er meer naar leerlingen wordt geluisterd?

Vraag 5 van 8

Zijn de wettelijke voorschriften en bijbehorende toelichting voldoende duidelijk? Weet u wat u moet doen of mag verwachten als dit wetsvoorstel in werking is getreden? Waarover twijfelt u en heeft u suggesties?

Zoeken
Uitgebreid zoeken