Ingebruiknamebesluit Besluit bouwwerken leefomgeving

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

U wordt uitgenodigd een reactie te geven op het voorliggende wijzigingsvoorstel van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De reacties zullen worden betrokken bij de nadere uitwerking van het wijzigingsvoorstel.