Consultatie MER verlenging openstelling kerncentrale Doel 4 en Tihange 3 in België

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

Heeft u vragen en of opmerkingen over deze Consultatie MER verlenging openstelling kerncentrale Doel-4 en Tihange-3 in België? U kunt via deze website reageren op de MER en alle documenten. De reacties worden daarna doorgestuurd naar de Belgische Federale Overheid.