Wijziging subsidieregeling DUMAVA

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 3

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op de voorgenomen wijzigingen in Artikel I?

Vraag 2 van 3

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op de voorgenomen wijzigingen in Bijlage I?

Vraag 3 van 3

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op de voorgenomen wijzigingen in Bijlage II?