Wetsvoorstel modernisering en uitbreiding strafbaarstelling mensenhandel

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

Wilt u reageren op dit onderwerp? Het ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt belanghebbenden uit om te reageren. Met deze input kan het wetsvoorstel verder worden verbeterd. De internetconsultatie staat gedurende 8 weken open. U kunt hier uw reactie geven.