Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden tranche 2 (MGA-2)

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 6

U kunt van 10 mei tot 13 juni via deze website reageren op de regeling en de toelichting. Daarnaast zijn we specifiek benieuwd naar uw reactie op de volgende vragen.

Wat is uw algemene reactie op de conceptregeling Maatregel Gericht Aankoop en Beëindiging tranche 2 (MGA-2)?

Vraag 2 van 6

Gerichte benadering:
Provincies geven via een gerichte benadering uitvoering aan de regeling. Veehouderijbedrijven worden hiervoor actief en selectief benaderd, zoveel mogelijk gekoppeld aan de provinciale gebiedsgerichte aanpak.
Wat is hierover uw mening?

Vraag 3 van 6

Verbreding naar alle veehouderij sectoren:
De MGA-2 staat (anders dan de LBV) open voor op alle veehouderijsectoren, dus ook diercategorieën zonder productierecht (waaronder kalveren, geiten en konijnen).
Wat is hierover uw mening?

Vraag 4 van 6

Ruimte voor start nieuwe veehouderijactiviteiten:
Een veehouder/ondernemer die met de MGA-2 een locatie heeft beëindigd, mag (anders dan in de eerste tranche) onder voorwaarden elders weer vee gaan houden. Dit kan alleen voor het houden van dieren met productierecht (varkens, pluimvee, melkvee).
Wat is hierover uw mening?

Vraag 5 van 6

Flankerend beleid:
Stoppen met een bedrijf is een ingrijpend besluit voor elke agrarische ondernemer en zijn of haar omgeving. Daarbij spelen financiële, sociale en emotionele overwegingen een belangrijke rol. Is naar uw mening in gebiedsprocessen voldoende ruimte en ondersteuning voor de veehouder om af te wegen of het beëindigen van zijn of haar bedrijf, met hulp van deze regeling, een juiste keuze is? Is hier meer hulp bij gewenst?

Zoeken
Uitgebreid zoeken