Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Open standaard MIM (een gemeenschappelijk vertrekpunt voor het opstellen van informatiemodellen)

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 8

Wilt u reageren op het advies van de experts om MIM op de lijst van aanbevolen standaarden te plaatsen (paragraaf 1 van het expertadvies)?

Vraag 2 van 8

Wilt u reageren op het advies van de experts om kwalificatie 'uitstekend beheer' toe te kennen aan het beheer van MIM (Geonovum), (paragraaf 1 van het expertadvies)?

Vraag 3 van 8

Wilt u reageren op het door de experts voorgestelde functioneel toepassingsgebied (paragraaf 4.1 van het expertadvies)?

Vraag 4 van 8

Wilt u reageren op de constateringen en conclusies van de experts met betrekking tot de criteria voor de lijst van aanbevolen standaarden (paragrafen 5.1-5.4 van het expertadvies).

Vraag 5 van 8

Wilt u reageren op de adoptieadviezen van de experts aan het Forum Standaardisatie en Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (paragraaf 5.5 van het expertadvies)?

Zoeken
Uitgebreid zoeken