Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Internetconsultatie mondiale gezondheidsstrategie

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 7

Sessie 1: Diplomatie en op mensenrechten gebaseerd

Vraag 1: Hoe kunnen we de inbreng van gemarginaliseerde groepen het beste opnemen in onze diplomatie-inspanningen?

Vraag 2: Nederland wordt vaak genoemd als donor met durf. Als Nederland zo'n donor wil blijven, op welke (gezondheidsgerelateerde) thema's moeten we ons dan richten?

Vraag 3: Hoe kan Nederland de nationale en internationale inspanningen op het gebied van mondiale gezondheid het beste op elkaar afstemmen?

Vraag 4: Hoe kan Nederland effectiever gebruik maken van haar diplomatiek netwerk in het buitenland, waaronder ambassades, vaste vertegenwoordigingen en themadeskundigen (zoals gezondheidsattachés)?

Vraag 5: Hoe kan de positie van Nederland binnen de VN (en haar reputatie op het gebied van internationale ((mensen)rechten) worden gebruikt om mondiale gezondheidsdoelstellingen te bevorderen?

Vraag 6: Hoe kunnen we diplomatieke inspanningen in Brussel, Genève en New York systematisch aan elkaar koppelen ten behoeve van coherentie en grotere effectiviteit?

Vraag 2 van 7

Sessie 2: Gezondheidssystemen versterken

Vraag 7: Hoe kunnen we iedereen bereiken, vooral de meest gemarginaliseerde mensen, om hun toegang tot informatie en medische zorg te garanderen?

Vraag 8: Hoe kunnen we gebruik maken van de specifieke kennis en ervaring van alle verschillende sectoren die betrokken zijn bij mondiale gezondheid? Hoe kunnen we ook de private sector betrekken bij het voorzien van de meest behoeftigen?

Vraag 9: Hoe kunnen we de versterking van groene en duurzame gezondheidsstelsels bevorderen?

Vraag 10: Hoe kunnen we de versterking van de gezondheidsstelsels het meest effectief afstemmen op een betere paraatheid?

Vraag 3 van 7

Sessie 3: Pandemische preventie, paraatheid en respons

Vraag 11: Welke lessen moeten we trekken uit onze aanpak bij eerdere pandemieën, en meer specifiek, wat kan er beter?

Vraag 12: Wat zijn de meest dringende hiaten in de huidige wereldwijde gezondheidsarchitectuur met betrekking tot PPR, en hoe moeten/kunnen ze worden aangepakt?

Vraag 13: Hoe kunnen we het beste zorgen voor een duurzame financiering van PPR?

Vraag 14: In hoeverre moeten nieuwe internationale overeenkomsten juridisch bindend zijn?

Vraag 15: In hoeverre moet Nederland het delen van IE, kennis en data in het kader van PPR bevorderen?

Vraag 16: Hoe kunnen we het beste communiceren met een wereldwijd publiek om niet alleen een pandemie te voorkomen, maar ook beter te reageren?

Vraag 4 van 7

Sessie 4: Producten en levering

Vraag 17: Wat is er nodig om lokaal onderzoek en productie van medische benodigdheden, medicijnen en vaccins te verbeteren?

Vraag 18: Hoe kan de particuliere sector bijdragen aan de productie en distributie van medische benodigdheden, medicijnen en vaccins?

Vraag 19: Hoe kunnen we lokale productie faciliteren?

Vraag 5 van 7

Sessie 5: Eén multisectoriële gezondheidsbenadering

Vraag 20: Er zijn opvallende verbanden tussen de mondiale volksgezondheid en andere thema's, waaronder klimaat, voedselzekerheid en voeding, schoon verlatend milieu (bijv. WAS/schoon water en lucht), diergezondheid, economie, schoolgezondheid (bijv. CSE, ASRHR) en duurzaamheid (sociaal, economisch en milieu). Welke prioriteiten moeten daarbij ook praktisch haalbaar zijn voor Nederland?

Vraag 21: Hoe kunnen we het beste deelnemen aan deze intersectionele benadering van mondiale gezondheid?

Zoeken
Uitgebreid zoeken