Wijziging Regeling CO2-heffing industrie i.v.m. monitoring afvalverbrandingsinstallaties

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

Is volgens u door deze wijziging goed gewaarborgd dat alle regels voor afvalverbrandingsinstallaties per 1 januari 2024 gelden voor broeikasgasinstallaties voor de verbranding van stedelijk afval?