Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Nieuwe aanpak productverbetering – criteria

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

Wat vindt u van de gestandaardiseerde methodiek voor de indeling van voedingsmiddelengroepen en de grenswaarden zoals weergegeven in het onderliggende conceptrapport van het RIVM (‘Op weg naar criteria voor productverbetering deel 2’)?
Zijn er aspecten die u niet terugziet in de indeling van de voedingsmiddelengroepen en grenswaarden?

Graag uw reactie op onderstaande vragen vanuit uw eigen bedrijf of organisatie toelichten en zo concreet mogelijk aangeven om welke voedingsmiddelengroep (of subgroep) en voedingsstof het gaat.

Zoeken
Uitgebreid zoeken