Wet integratie Wet educatie en beroepsonderwijs BES en Wet sociale kanstrajecten jongeren BES

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 5

Wat vindt u goed aan het wetsvoorstel? Bij voorkeur met toelichting waarom u het goed vindt.

Vraag 2 van 5

Wat kan er beter aan het wetsvoorstel en kunt u dit toelichten?

Vraag 3 van 5

Is er voldoende rekening gehouden met de lokale situatie? Graag met toelichting!

Vraag 4 van 5

Wat ontbreekt er in dit wetsvoorstel?

Vraag 5 van 5

Als u meer wilt weten over de thans geldende regels, zoek dan verder op de website www.wetten.nl.