Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wijziging Besluit activiteiten leefomgeving ter implementatie BBT conclusies afvalverbranding

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

Hebt u vragen en/of opmerkingen? U kunt reageren op het ontwerpbesluit en de nota van toelichting. Als u aanleiding ziet voor wijziging van het ontwerpbesluit of de nota van toelichting, wilt u uw reactie dan voorzien van een onderbouwing en zo mogelijk een concreet voorstel voor wijziging doen?

Zoeken
Uitgebreid zoeken