Wijziging van de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs onder andere in verband met de invoering van loting als selectie-instrument en met wijziging van nadere vooropleidingseisen

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 2

Wilt u reageren op deze wijzigingsregeling? Dan kun u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.

Vraag 2 van 2

In de Ratho staan de keuzes voor selectie of loting omschreven. In het bijzonder horen we graag van onderwijsinstellingen, wanneer gebruik wordt gemaakt van selectie-instrumenten, of de regeling voldoende flexibiliteit biedt om een eigen invulling aan de selectieprocedure te kunnen geven.