Reductie grondafhandelingsbedrijven Schiphol

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

We zijn met name geïnteresseerd in de de beantwoording van de onderstaande vragen en feedback daarop.

1. Heeft u opmerkingen of suggesties bij de analyse die ten grondslag ligt aan het besluit?
2. Wat vindt u van het beoogde aantal?
3. Zijn er volgens u aanvullende maatregelen die kunnen bijdragen aan verbetering?
4. Als u reductie van het aantal afhandelaren geen juiste stap vindt, welk alternatief heeft u dan voor ogen?
5. Vindt u de overgangsperiode van 10 maanden genoeg tijd voor bedrijven om zich aan te passen aan de nieuwe situatie?