Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling acute zorg

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 3

1. Bevat de concept regeling alle noodzakelijke stappen om de continuïteit van de acute zorg bij een sluiting zo goed mogelijk te borgen? Welke stappen mist u eventueel?

Vraag 2 van 3

2. Worden in de concept regeling de juiste criteria gehanteerd om te voorkomen dat ook bij gedeeltelijke sluitingen met een beperkte impact aan alle eisen moet worden voldaan (artikel 8a, tweede lid onder b)? Hebt u suggesties voor andere criteria voor gedeeltelijke sluitingen met een beperkte impact?

Vraag 3 van 3

3. Hebt u nog andere suggesties bij de concept regeling?

Zoeken
Uitgebreid zoeken