Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling verticale scholengemeenschap

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 3

Is de aanvraagprocedure werkbaar voor besturen / bevoegde gezagsorganen?

Vraag 2 van 3

Ontbreken er gegevens of worden er juist gegevens gevraagd die niet aangeleverd kunnen worden?

Vraag 3 van 3

Zijn er nog andere opmerkingen of aandachtspunten?

Zoeken
Uitgebreid zoeken