Wet versterking regie volkshuisvesting

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

Wij ontvangen graag op alle onderdelen van het wetsvoorstel uw opmerkingen.

Wij vragen specifiek uw aandacht voor de in bijlage 3 opgenomen voorstellen voor het versnellen van procedures. Met deze voorstellen wordt invulling gegeven aan de in het plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw aangekondigde procedurele versnellingen voor woningbouwprojecten. We willen de meedenkkracht en reflecties vanuit de belanghebbende organisaties benutten en daarmee het voorstel verder brengen. U wordt gevraagd om in uw reflectie in ieder geval de gevolgen voor de rechtspraak en rechterlijke instanties te betrekken.