Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Kabinetsreactie Regulering van online content

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 10

Wij willen graag een reactie op de afzonderlijke aanbevelingen van de AIV. U wordt verzocht uw reactie zoveel mogelijk met argumenten te onderbouwen.

Aanbeveling 1: Herijk het Nederlandse internetbeleid.

Vraag 2 van 10

Aanbeveling 2: Verdedig en bevorder het open en vrije karakter van het internet op basis van democratische en rechtsstatelijke waarden.

Vraag 3 van 10

Aanbeveling 3: Versterk de Nederlandse vertegenwoordiging in internationale internetorganisaties.

Vraag 4 van 10

Aanbeveling 4: Stimuleer internationale normstelling voor de aanpak van schadelijke online content met een stevige verankering in bestaande mensenrechtenstandaarden.

Vraag 5 van 10

Aanbeveling 5: Initieer maatregelen gericht op transparantie en toezicht.

Zoeken
Uitgebreid zoeken