Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma Caribisch Nederland

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

Welke onderwerpen mist u (eventueel) in het RO CN?
Vindt u het RO CN te streng? Zo ja, op welke onderdelen?
Vindt u het RO CN te soepel? Zo ja, op welke onderdelen?