Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Open standaard SETU (gericht op het uitwisselen van gegevens van flexibele arbeidskrachten).

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 7

Wilt u reageren op het advies van de experts om de gewijzigde versie van de SETU-Standaarden te wijzigen én de ‘Standard for vacancies’ toe te voegen op de ‘pas toe of leg uit’-lijst van het Forum Standaardisatie (paragraaf 1 van het expertadvies)?

Vraag 2 van 7

Wilt u reageren op het advies van de experts om kwalificatie 'uitstekend beheer' toe te kennen aan het beheer van SETU (Stichting Elektronische Transacties Uitzendbranche), (paragraaf 1 van het expertadvies)?

Vraag 3 van 7

Wilt u reageren op het door de experts voorgestelde functioneel toepassingsgebied (paragraaf 4.1 van het expertadvies)?

Vraag 4 van 7

Wilt u reageren op de constateringen en conclusies van de experts met betrekking tot de criteria voor de lijst van 'pas toe of leg uit'-lijst (paragrafen 5.1-5.4 van het expertadvies).

Vraag 5 van 7

Wilt u reageren op de adoptieadviezen van de experts aan het Forum Standaardisatie en Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (paragraaf 5.5 van het expertadvies)?

Zoeken
Uitgebreid zoeken