Besluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomst

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 3

Zijn de in de regeling opgenomen groepen en de randvoorwaarden duidelijk geformuleerd?

Vraag 2 van 3

Zijn er aanvullende groepen huurders die mogelijk ook in de regeling thuishoren?

Vraag 3 van 3

Zijn er groepen huurders die in de regeling staan, die daar mogelijk niet in thuis horen?