Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

UAV 2012

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 5

Vraag 1
Wilt u reageren op de herziening van de UAV 2012? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.


Vraag 2 van 5

Vraag 2
Ontwikkeling 1: wijziging BW (art. 7:754 lid 2 BW)
a) Vindt u of uw organisatie dat als gevolg van de invoering van art. 7:754 lid 2 BW de UAV 2012 moet worden gewijzigd?
b) Zo ja, op welke wijze?

Vraag 3 van 5

Vraag 3
Ontwikkeling 1: wijziging BW (art. 7:757a BW)
a) Vindt u of uw organisatie dat als gevolg van de invoering van art. 7:757a BW de UAV 2012 moet worden gewijzigd?
b) Zo ja, op welke wijze?

Vraag 4 van 5

Vraag 4
Ontwikkeling 1: wijziging BW (art. 7:758 lid 4 BW)
a) Vindt u of uw organisatie dat als gevolg van de invoering van het nieuwe art. 7:758 lid 4 BW de UAV 2012 moet worden gewijzigd?
b) Zo ja, op welke wijze?

Vraag 5 van 5

Vraag 5
Ontwikkeling 2: mogelijke introductie veiligheidscoördinator (art. 7:5 lid 3/art. 7.5a lid 2 Bbl)
a) Vindt u of uw organisatie dat als gevolg van de mogelijke introductie van een veiligheidscoördinator in het Bbl, de UAV 2012 moet worden gewijzigd?
b) Zo ja, op welke wijze?

Zoeken
Uitgebreid zoeken