Uitvoeringsregeling hergebruik stedelijk afvalwater

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

Heeft u opmerkingen of suggesties voor de Uitvoeringsregeling hergebruik stedelijk afvalwater?

Deze nationale regeling is opgesteld om een goede uitvoering van een Europese verordening mogelijk te maken. U kunt tot en met 12 juni 2023 op alle onderdelen van de regeling en de toelichting reageren, maar dat kan alleen tot wijziging leiden als de verordening daar ruimte voor biedt.