Uitvoeringswet digitalemarktenverordening (Digital Markets Act)

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 4

Wilt u reageren op de ontwerp Uitvoeringswet digitalemarktenverordening? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.

Vraag 2 van 4

Bent u in voldoende mate bekend met de inhoud van de DMA en wat de DMA voor u kan gaan betekenen? Waar zitten in uw ogen nog onduidelijkheden? Wat kan de Nederlandse overheid volgens u nog verder doen om deze onduidelijkheden weg te nemen?

Vraag 3 van 4

U kunt op grond van de DMA bij de nationale toezichthouder melding doen van overtreding van de DMA. Welke rol ziet u weggelegd voor de nationale toezichthouder bij het ondersteunen van de Europese Commissie in het toezicht op de naleving en effectieve handhaving van de DMA? Welke voor- en nadelen ziet u bij een grotere rol voor de nationale toezichthouder?

Vraag 4 van 4

Online platforms die vanwege hun belangrijke marktpositie als poortwachter worden aangewezen moeten zich aan een aantal regels gaan houden. Zo geldt bijvoorbeeld dat poortwachters hun eigen producten of diensten niet mogen bevoordelen in hun zoekresultaten. Ook mogen poortwachters u niet verbieden om uw producten of diensten met een lagere prijs, of andere voorwaarden, ergens anders aan te bieden. In de concept Memorie van Toelichting worden deze praktijken verduidelijkt. Kunt u voorbeelden noemen van situaties waarin u in Nederland met zulke praktijken bent geconfronteerd?