Wet vrij en veilig onderwijs

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 10

Wilt u reageren op de plicht voor scholen om de veiligheid van onderwijspersoneel in beeld te krijgen? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.

Vraag 2 van 10

Veel scholen houden al één keer in de twee jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Zou de monitor sociale veiligheid hier ook op moeten aansluiten en één keer in de twee jaar plaatsvinden? Of moet de monitor voor onderwijspersoneel aansluiten bij de monitor voor leerlingen en jaarlijks plaatsvinden?

Vraag 3 van 10

Wilt u reageren op de plicht voor scholen om onveilige gebeurtenissen in hun administratie bij te houden? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.

Vraag 4 van 10

Het in de administratie bijhouden van onveilige voorvallen heeft vooral een functie binnen de school en wordt daarom niet buiten de school gedeeld. Wel wordt de registratie met de medezeggenschapsraad gedeeld. Het is bedoeld om de school te helpen hun veiligheidsbeleid te evalueren in de context van hun school. Buiten de school delen kan leiden tot angst bij scholen voor imagoschade waardoor zij minder snel iets zullen registreren.

Vraag: vindt u dat de incidentenregistratie ook buiten de school gedeeld zou moeten worden?

Vraag 5 van 10

Wilt u reageren op de plicht voor scholen om ernstige onveilige gebeurtenissen te melden bij de inspectie? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.