Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Leerplichtwet 1969 vrijstelling bij lichamelijke of psychische gronden

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 3

Wat vindt u van het voorstel?

Vraag 2 van 3

Omdat op dit moment onduidelijk is bij welke partij de adviesrol ten aanzien van de onderwijskundige invalshoek neergelegd kan worden als het gaat om kinderen en jongeren die op het mbo zitten, is hierover op dit moment nog niets geregeld in het wetsvoorstel. Zou deze functie bij de RMC-regio kunnen worden belegd? Of komt een contactschool meer in aanmerking? Of is er een andere oplossing denkbaar?

Vraag 3 van 3

De wijziging heeft ook betrekking op Caribisch Nederland. De adviesrol ten aanzien van het onderwijskundig perspectief is met deze wijziging belegd bij het Expertisecentrum onderwijszorg. Is het Expertisecentrum de meest geschikte partij om de adviesrol ten aanzien van het onderwijskundig perspectief te beleggen?

Zoeken
Uitgebreid zoeken