Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet seksuele misdrijven

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

- Wat vindt u goed in dit wetsvoorstel en waarom?
- Wat minder goed? En waarom vindt u dat?
- Sluit dit wetsvoorstel aan bij uw opvattingen over strafbaar seksueel gedrag?
- Wat vindt u van de nieuwe strafbaarstellingen van schuldaanranding, opzetaanranding, schuldverkrachting en opzetverkrachting?
- Wat vindt u van de nieuwe strafbaarstelling van seksuele intimidatie?
- Wat is een goede manier om informatie te geven en discussie te voeren over seksueel grensoverschrijdend gedrag?

- Wat is nodig voor een goede uitvoering van dit wetsvoorstel?
- Waar moet de voorlichting over deze wet zich op concentreren?
- Wat zou u de minister van JenV willen meegeven over dit wetsvoorstel?

Zoeken
Uitgebreid zoeken