Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

Heef u opmerkingen of suggesties voor de regeling en/of de toelichting?

In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op de onderstaande vragen.

1. Verwacht u dat de gewijzigde subsidiepercentages en maximale subsidiebedragen voldoende zijn om een emissieloze vrachtwagen aan te schaffen?
2. Kunt u zich vinden in de voorgestelde aanvraag- en lotingprocedure, waarmee meer duidelijkheid voor de aanvrager wordt verschaft?