Wijziging Besluit vergoedingen luchtvaartnavigatiediensten i.v.m. 1ATM

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

Heeft u opmerkingen of suggesties bij het wijzigingsbesluit en/of de toelichting? Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie?