Wijziging Embryowet naar aanleiding van de derde evaluatie

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

De wetswijziging is op basis van afspraken in het coalitieakkoord en de derde evaluatie van de Embryowet. De hoofdvraag is of - gegeven de afspraken in het coalitieakkoord - de wijziging genoeg waarborgen biedt voor onderzoek met embryo's en embyoachtige structuren (of andere embryomodellen) zonder de wetenschappelijke vooruitgang onnodig te belemmeren.

Een tweede vraag is of de definitie (genoeg) duidelijkheid biedt voor verschillende soorten embryoachtige structuren. Het is voorstelbaar dat de voorgestelde definitie bijvoorbeeld moeilijk toe te passen is op embryoachtige structuren die op het moment van tot stand komen al voorbij het stadium van de primitiefstreep zijn (gastruloïden). De vraag is dus of het nodig is de definitie uit te breiden en op welke manier dat zou kunnen.