Regeling tot wijziging van de Regeling Wet kinderopvang ten behoeve van het uitbreiden van de administratieplicht van kindercentra

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

U kunt reageren op het hele voorstel. Specifiek zijn we geïnteresseerd in het antwoord op de volgende vraag: Er is gekozen voor een bewaartermijn van 6 weken. Stel dat dit 3 maanden zou worden, wat zijn hier dan de gevolgen van voor de houders?