Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsregeling terugverdientijdmethodiek en randvoorwaarden onderzoeksplicht

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

Eenieder wordt uitgenodigd te reageren op het voorstel en dan met name op de onderdelen:
-De aanpassing van de terugverdientijdmethodiek om de terugverdientijd voor hernieuwbare productiemaatregelen te bepalen.
-De randvoorwaarden voor het onderzoek ter verduurzaming van het energiegebruik.
-Het voorstel om bij het onderzoek te mogen rekenen met de eigen energieprijzen in plaats van de in de regeling vastgestelde prijzen.

Zoeken
Uitgebreid zoeken