Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Open standaard WPA2 Enterprise (standaard voor toegang en veilige WiFi-netwerken)

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 7

Wilt u reageren op het advies van de experts om het toepassingsgebied van WPA2 Enterprise te wijzigen (paragraaf 1 van het expertadvies)?

Vraag 2 van 7

Wilt u reageren op het door de experts voorgestelde functioneel toepassingsgebied (paragraaf 4.1 van het expertadvies)?

Vraag 3 van 7

Wilt u reageren op de constateringen en conclusies van de experts met betrekking tot de criteria voor de 'pas toe of leg uit'-lijst (paragrafen 5.1-5.4 van het expertadvies).

Vraag 4 van 7

Wilt u reageren op de aanvullende- en adoptieadviezen van de experts aan het Forum Standaardisatie en Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (paragraaf 5.5 van het expertadvies)?

Vraag 5 van 7

Wilt u reageren op het doorlopen proces en de samenstelling van de expertgroep (paragraaf 2 van het expertadvies)?

Zoeken
Uitgebreid zoeken