Zoekresultaat

53 resultaten
U heeft gezocht op: Beroepsonderwijs

Sorteren op:
  • besluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl

    Dit concept-besluit introduceert voor onderwijsinstellingen de mogelijkheid een nieuwe beroepsopleiding aan te bieden die begint in de beroepsopleidende leerweg en eindigt in de beroepsbegeleidende leerweg

  • Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs met betrekking tot enkele kwaliteitsaspecten in het beroepsonderwijs

    Onderhavig wetsvoorstel omvat onder meer de verankering van het klachtrecht, het toekennen van adviesrecht aan deelnemersraden inzake het schoolkostenbeleid en het aanscherpen van de erkenningsprocedure voor niet-bekostigde opleidingen.

  • Wijziging Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022

    Het reeds lopende experiment doorlopende leerlijnen vmbo-mbo wijzigt op drie punten: a) de vakmanschaproute wordt uitgebreid naar mbo3 vanuit de kaderberoepsgerichte leerweg; b) de technologieroute wordt uitgebreid naar alle vier de opleidingsdomeinen onder de naam: beroepsroute. Deze leidt op tot mbo4. Vanuit de kaderberoepsgerichte leerweg kan ook de beroepsroute worden gevolgd. c) Vanwege wetswijzigingen gelden voor alle experimenten nieuwe voorschriften voor studieduur en onderwijstijd.