Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit uitbreiding gelijkgestelde aandoeningen

Reactie

Naam drs. G.N.J. van Erp
Plaats Zoetermeer
Datum 24 december 2021

Vraag1

Er kan op het hele ontwerpbesluit worden gereageerd. Daarnaast worden enkele specifieke vragen gesteld (zie document Vragen Ontwerpbesluit uitbreiding gelijkgestelde aandoeningen).
m.b.t. artikel ! lid 2: "
met deze formulering zal het altijd de "zendende" ter zake kundige arts zijn, die de verklaring opstelt, omdat de "ontvangende" ter zake kundige arts deskundig moet zijn op het terrein van de te verlenen zorg, i.c. Wzd-zorg. Het zal dus altijd de psychiater zijn, die de verklaring opstelt en daartoe overlegt met de arts voor verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde en nooit de AVG-arts of SO die aan een psychiater advies vraagt. Is dat werkelijk de bedoeling en is dat nodig? Het lijkt mij beter als er ruimte blijft voor de "ontvangende" arts om de verklaring te schrijven na overleg met een psychiater, dus dat alleen wordt verlangd dat een van beide ter zake kundige artsen deskundig is op het terrein van de aan de cliënt te verlenen zorg. Met de term "ter zake kundige arts" is in de Wzd voldoende duidelijk dat psychiater, SO en AVG-arts daaronder verstaan worden en niet een huisarts, dermatoloog, chirurg of andere medische specialist.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht